mandag 15. august 2011

Hva er krystall?

Vi får ofte spørsmål om vi har krystallglass, eller om glassene våre er laget av krystall. Dette er det overraskende vanskelig å svare på, av flere grunner.

Betegnelsen krystall brukt om glass stammer tilbake til Venetianske glassblåseres immitasjoner av ulike bergkrystaller i middelalderen. Glass har ikke krystallstrukturen som finnes i naturlig forekomne krystaller, så i rent teknisk forstand finnes det ikke krystallglass.
Marie fra Hadeland Glassverk

Krystall blir likevel brukt som betegelse på, først og fremst, mer eksklusive vinglass. Dette er gjerne glass laget av blyglass/blykrystall, hvor natriumet og kalsiumet i sanden er erstattet med henholdsvis kalium og bly. Denne endringen gjør glasset tyngre og gir forbedrede lysbrytningsevner. For at glass skal kunne markedsføres som såkalt helkrystall må det inneholde minimum 24% blyoksid. Glass med innhold av totalt 10% bly- kalium-, barium og/eller sink kan markedsføres som krystall.

Fordi bly er et giftig tungmetall er det et ønske om å redusere bruken, og utslipp, av bly. Det har kommet strenge regler i EU for bruk av bly, men glassindustrien er for en stor del fritatt for disse reglene. I Norge er bruk av bly i fremstilling av glass i midlertid forbudt og i dag inneholder ikke noen av Hadelands glasserier bly. Glass som tidligere ble fremstilt av blyglass lages i dag i såkalt krystallin, fremstilt på samme måte som blykrystall, men med unntak for blyet.

Eksempler fra Christiania GlasMagasins sortiment:
Kilder
Store norske leksikon
Wikipedia

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar